95 vragen over de Corona CheckApp en het Coronabeleid.

1. We horen een jaar lang dat het geen nut heeft om te testen zonder klachten. (Dat zei premier Rutte onder meer op de coronapersconferentie in februari). Waarom moet je voor de CoronaCheck-app een test uit laten uitvoeren als je geen klachten hebt?

2. Canada: Vanaf 30 november 2021 mag je alleen met het openbaar vervoer reizen als je volledig gevaccineerd bent. Is dat proportioneel? Hoe weet men nu al dat dat dan nodig is?

3. Hoe kan het dat werkgevers vanwege privacy niet mogen vragen naar een ziekte van een werknemer? En nu mogen ze ineens weten van werknemers of ze wel of niet gevaccineerd zijn?

4. Waarom worden horecaondernemers gedwongen om een scheiding in de maatschappij aan te brengen die ze niet willen?

5. Is het proportioneel dat de agenten die Café Moeke in Nijmegen sloten dreigden met het arresteren van de personeelsleden? Zou de overheid wellicht veel andere problemen met dezelfde energie aan moeten pakken?

6. Is het wenselijk en proportioneel dat er inmiddels bij een zwembad in Nederland bij de entree 2 routes zijn: gevaccineerd en ongevaccineerd?

7. Hoe is het mogelijk dat deze situatie ontstaan is? Is dat een vorm van apartheid?

8. Is dit vrijheid? Is dat conform de grondwet?

9. Valt het je op welke tweedeling er in de maatschappij ontstaat door deze maatregel? Ruzies binnen families, bedrijven enzovoorts. Wie is hier verantwoordelijk voor?

10. Wat voor schade richt dit aan? Is het proportioneel ten opzichte van de ernst van het virus?

11. Valt het je op hoe er door deze twee groepen over elkaar gesproken wordt? Waarom elkaar niet 100% vrijlaten hierin en 100% respect voor elkaars beslissing hierin? Hoe komt het dat we tegenover elkaar komen te staan?

12. Hoe betrouwbaar is de informatie van de overheid over deze app(en de toekomst) met oog op het betrouwbaarheidsniveau van Hugo de Jonge/de overheid afgelopen 1.5 jaar? 1) Van geen naar wel een mondkapje. 2) Van nooit enige dwang tot vaccineren naar de CoronaCheck-app. “Niemand moet verplicht worden om te bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is. Geen directe of indirecte vaccinatieplicht” 3) Van ziekenhuisopnames voorkomen naar CoronaCheck-app. Wat is de volgende stap?

13. Is het denkbaar dat de bestrijding van het virus(dat reëel is en zorgt voor ziekenhuisopnames en doden) misbruikt wordt voor vergaande staatsinmenging in je privéleven en het doorvoeren van een app voor alle burgers?

14. Is dat een eerlijke transparante en democratische manier op dit te bewerkstelligen?

15. Of is de regering(en haar adviseurs) gewoon onbeschrijfelijk incompetent?

16. Waar zijn alle NGO’s en mensenrechtenorganisatie die normaal gesproken bij het minste of geringste moord en brand schreeuwen(regelmatig terecht) over rechten van allerlei groeperingen? Waar is hun ophef over het feit dat meer dan 1 miljoen mensen in Nederland tweederangs burger zijn geworden?

17. Is die ophef afwezig omdat ze uit de staatsruif eten?

18. Wat voor mensen zijn er in Italië aan de macht als ze een wet aannemen die bedrijven de opdracht geeft om ongevaccineerde mensen geen loon uit te betalen?

19. Hoe is het mogelijk dat ze dat nog uitbreiden naar niet naar school gaan zonder de app?

20. Waarom wordt Mona Keijzer ontslagen als ze haar mening uit over de CoronaCheck-app, terwijl Sigrid Kaag dit ook deed in het voorjaar over de avondklok?

21. Blijkbaar kan de politiek wel snel iemand ontslaan als ze dat echt nodig vinden. Is dat proportioneel in het licht van de toeslagenaffaire waar geen enkele ambtenaar of bewindspersoon voor ontslagen is? Is dit de ‘nieuwe bestuurscultuur’?

22. Wat wil het zeggen als Mona Keijzer als ingewijde in het kabinetsbeleid in haar afscheidsbrief spreekt over ‘Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs, (..) het zogenaamde G2-systeem?(gevaccineerd of hersteld)

23. Betekent dat een directe vaccinatieplicht, omdat testen dan niet meer geldig is?

24. Is het balletje wat Jan Paternotte(D66) opwierp inzake nachtclubs zonder testen een opstap hiervoor?(Zoals het doorgaans gaat met maatregelen worden ze eerst even als proefballontjes in de media opgelaten).

25. Betekend dit(de uitspraak van Mona Keijzer) dat het besluit hierover al genomen is?

26. Heeft het verloop van de epidemie dan geen invloed op deze besluitvorming hierover?

27. Los van de onvermijdelijke en begrijpelijke fouten die gemaakt worden door de overheid bij de bestrijding van een epidemie, is men eerlijk en transparant over de maatregelen die men neemt?

28. Als topambtenaren bij de belastingdienst onder ede liegen voor een verhoorcommissie: Wat is dan de morele staat van de staat? (zie onderzoek Pieter Klein, RTL) En wat als deze ambtenaren de macht krijgen over burgers wel of niet toelaten tot de maatschappij via de app?

29. 1.5 jaar lang horen we: kwetsbaren beschermen, zicht houden op het virus en zodra de kwetsbaren gevaccineerd zijn is dat voorbij. Als de kwetsbaren nu beschermd zijn door de vaccinatie waarom is deze app dan nodig?

30. Waarom de agressie van de staat (in Nederland en buitenland) met betrekking tot de handhaving van deze app? Burgemeester Bruls (Nijmegen) zegt: Horeca die niet gaat controleren gaat op slot(!).

31. Is dat proportioneel vergeleken met andere problemen in de maatschappij?

32. Wat vind je ervan dat de app in de toekomst gebruikt zou kunnen gaan worden als identiteitsbewijs, rijbewijs, NAW, gezondheidsgegevens, CO2-portemonnee.(wetgeving hiervoor wordt momenteel door de EU gemaakt)

33. Laten we hopen dat dat nooit gebeurt, maar kun je je indenken dat al deze zaken gepresenteerd zullen worden als innovaties, gemak?

34. Hoe verstandig is het om te overheid toe te laten zoveel van je te weten als we kijken naar de vermorzelende bureaucratische moloch die de overheid is in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, discriminatie op basis van etniciteit, de eindeloze lijst leugens vanuit de ministers en haar ambtenaren inzake deze affaire tot op heden.

35. Is het tijd om ons beeld van de overheid(ze bedoelen het doorgaans wel goed…) bij te stellen?

36. Hoe betrouwbaar is de argumentatie van de staat met betrekking tot de app als je bedenkt dat de Israëlische minister van Volksgezondheid openlijk toegeeft dat de enige reden van de pas is dat mensen volledig gevaccineerd gaan worden?

37. Wat zijn de echte politieke denkbeelden van Rutte(en Kaag en De Jonge) als je bedenkt dat hij Klaus Schwab(neocommunist, globalist, tegenstander van privébezit, voorstander van verregaande hervormingen onder mom van COVID-19) van het World Economic Forum(WEF) iemand noemt waar hij ‘het grootst mogelijke respect voor heeft’?

38. Hoe zou je 1.5 jaar geleden naar de invoering van deze app gekeken hebben?

39. Zou dit een eerste stap kunnen zijn in de richting van een situatie zoals omschreven in het boek Openbaringen van de Bijbel? “En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft”

40. Is er een risico dat rijksambtenaren op eigen initiatief zwarte lijsten gaan aanleggen zonder wettelijke basis(net als bij kinderopvangtoeslagenschandaal) en dat personen uitgesloten worden van de maatschappij? Gaat de app ooit nog verdwijnen?

41. En passant ontstaat ook zo dadelijk de verplichting om een smartphone in je bezit te hebben, is dat wenselijk?

42. Als je het nu wel zou doen(installeren van de app), wat of wanneer is dan voor jou het punt om wel te stoppen om mee te gaan met deze inmenging van de staat?

43. Stel dat je het wel doet en je bent er eigenlijk niet voor. Is dat eerlijk naar jezelf toe?

44. Vraagt deze situatie wellicht om principes om het niet te doen?

45. Als je het wel doet op basis van angst, is dat een goede raadgever? Als je argument is: We moeten de overheid gehoorzamen. Wat is dan voor jezelf de grens om dat niet meer te doen?

46. Waarom doet me dit denken aan ‘1984’ van George Orwell?

47. Hoe ver staan de politici/deskundigen af van de werkelijkheid: Knuffelen mag nu wel volgens Hugo de Jonge maar handen schudden niet? En (tong)zoenen dan? 😉

48. Ingetogen zingen, hoe moet dat dan?

49. Is een nieuw type vaccin na 1 jaar echt betrouwbaar? In 2023 is het toch pas goedgekeurd lees ik op internet? Waarom geen traditioneel vaccin?

50. Waarom zo weinig relativering bij de NPO en commerciële media van het aantal coronadoden afgezet tegen het aantal inwoners van een land?(Griepseizoen Nederland 2018/2019: 9444 doden, 0,0549% van de toenmalige bevolking van 17,18 miljoen. Dit percentage afgezet op de bevolking van China(1,44 miljard) zijn 791.246 doden)). Waarom niet?

51. Privacy: De belastingdienst voldoet al 3 jaar niet aan de AVG. Ze geven aan tot 2024 nodig te hebben om hieraan te voldoen. Dat is blijkbaar de staat van de overheid en privacyregels. Hoe kunnen we de staat vertrouwen met deze app vanuit het licht van de privacy?

52. 0.9% van de overledenen aan Corona in Nederland is onder de 50 jaar. (CBS) Is het dan eerlijk om angst te zaaien onder de jongeren dat ook jongeren eraan kunnen overlijden? Begrijp me goed, dit doet niets af van de slachtoffers die zijn gevallen(ook in onze kennissenkring), de druk op de ziekenhuizen enzovoorts, maar het zijn toch wel reële vragen?

53. Zou eerlijke en proportionele berichtgeving niet voor meer draagvlak zorgen?

54. Hoe vaak is de drogreden al gebruikt: ‘het is niet aangetoond dat niet werkt’ (bij de avondklok). Maar bij het invoeren van een maatregel lijkt me dat je zou moeten zeggen: Is het aantoonbaar dat het wel werkt?

55. Is het proportioneel dat mensen niet bij hun vader in het ziekenhuis op bezoek mochten als hij 4 weken lang op zijn sterfbed ligt?

56. Is er ooit iets aan de ouderen in de verzorgingstehuizen gevraagd wat zij ervan vinden als ze voor hun eigen belang (zonder hun toestemming) maandenlang opgesloten worden?

57. Hoe effectief zijn de maatregelen van het afgelopen jaar geweest?(Mondkapje en avondklok). Welke wetenschappelijke basis?

58. Welke feitelijke relatie is er sinds december 2020 tussen de genomen maatregelen en het feitelijke effect op de verspreiding van het virus?

59. Van hoeveel van de slachtoffers is Corona de hoofddoodsoorzaak?

60. Is het in dit licht terecht dat Corona een A-ziekte is? Welke status moet de pest, spaanse griep, Ebola dan krijgen denk ik dan even als leek?

61. Waarom zijn er nog steeds niet meer IC-bedden? Zouden de miljarden daar wellicht aan besteed kunnen worden?

62. Zou het tijdens een oorlog ook zolang duren om extra IC-bedden te organiseren en personeel? Hoe zou dat komen? Is er echt de intentie om dat te doen? Of is het incompetentie?

63. Is het zo dat het opleiden van mensen die op de IC bepaalde handelingen verrichten echt jaren moet duren?

64. Waarom lezen we vrijwel niets in de media over de aanpak in Urk?

65. Waarom geen informatie over het feit dat dit voorjaar in Urk vrijwel niemand met een mondkapje in de supermarkt loopt?(eigen observatie)

66.Men heeft zich niet aan regels gehouden, bruiloften gingen door, in supermarkten geen mondkapjes,1000+ man in de kerk inclusief zingen, 23% gevaccineerd, vrijwel geen besmettingen op dit moment. Bewijst Urk daarmee dat het ook anders kan namelijk zonder lockdowns? En waarom is er dan nu een verplichting voor een staatsapp?

67. Waarom horen we zo weinig over de succesvolle aanpak van Zweden?(geen lockdowns, geen avondklok, restaurants open enz.)

68. Waarom wil men persé naar een vaccinatiegraad van 100%(uitspraak van Gommers en De Jonge)?

69. Hoe beoordeel je het feit dat diverse mensen die een wetenschappelijk onderzoek citeren dat mondkapjes in de praktijk niet werken van sociale media verbannen worden?

70. Waarom is het nu ineens nodig om zoveel mogelijk mensen tegen de griep in te enten? Terwijl we dat al jaren zonder doen!

71. Hoe kun je verklaren dat het RIVM mensen met klachten ten gevolge van vaccinatie meeneemt in de cijfers van coronaopnames als ongevaccineerden? En als het dagblad van het Noorden hier navraag naar doet men deze cijfers niet wil delen(‘De informatie is complex, die kunnen we niet zomaar delen’)

72. Soms komt het voor dat de deskundigen verschillende uitspraken doen over hetzelfde onderwerp. 1) Gommers over het nut van de avondklok. 2) Kuijpers over het nut van de avondklok. 3) Halsema over handhaving COVID binnen horeca in Amsterdam. Dit wordt doorgaans binnen enkele dagen gecorrigeerd. Blijkbaar is er een coördinerend team boven die zorg draagt voor een afstemming. Dat is op zich logisch. Dan is de vraag: Bedrijven deze deskundigen nog wetenschap, kun je ze als wetenschapper presenteren omdat ze blijkbaar de officiële lijn moeten propageren?

73. In hoeverre is Jaap van Dissel een onafhankelijke wetenschapper als hij een half jaar lang terecht beweert heeft dat mondkapjes in de praktijk niet werken vanwege de manier waarop ze in de praktijk gebruikt werden. En daarna wel de officiële lijn moet gaan volgen over de mondkapjesverplichting?

74. Welke mensen/bedrijven profiteren (financieel/macht) van het Corona-virus? En hoe betrouwbaar zijn hun adviezen?(3e,4e 7e-prik, Wij van WC-eend adviseren: …)

75. Valt je het ook op dat het venijn zit in de twijfel die bij jezelf ontstaat over de aanpak omdat het enerzijds legitiem is dat men een epidemie wil bestrijden?

76. Met name omdat de ziekenhuis capaciteit zo beperkt is in Nederland door de bezuinigingen van de afgelopen 10 jaar. Zou dit misbruikt kunnen worden?

77. Zijn de bewindspersonen verslaafd geraakt aan hun machtsuitoefening?

78. Wat is het nut van kinderen vaccineren gegeven dat zij geen last hebben van Corona en de werkingsduur van het vaccin vrij kort lijkt te zijn? Is het middel erger dan de kwaal gezien de bijwerkingen?

79. Is dit ethisch?

80. Waarom is er zo weinig nieuws en onderzoek over het aantal bijwerkingen bij het vaccin(772K+)? Voorbeelden in mijn eigen kennissenkring: 1). dode, gezonde vijftiger, 2 dagen na vaccinatie. 2). Jongedame die niet meer ongesteld wordt. 3). Jongedame die wekenlang met pijn op de borst op bed ligt na vaccinatie. 4). Vrouw in de vijftig die opnieuw opgesteld wordt. 5). Man in de vijftig krijgt hartslagen van 230.

81. Waarom voerde men een mondkapje verplicht in? Vind je zelf dat het werkt?

82. Bij het kinderopvangtoeslagenschandaal zien we dat de rijksambtenaren geen problemen kunnen en/of willen oplossen. Kabinet valt, ministers stappen op, tot op heden vrijwel zonder resultaat voor de gedupeerden. In dat licht gezien: Heeft de 2e kamer wel grip op de eventuele uitbreiding van de app?

83. Waarom is er pas vrij recent aandacht voor ventilatie terwijl het kraakhelder was en is dat dit een groot effect heeft op de verspreiding van het virus?

84. Kunnen we als maatschappij nog accepteren dat er zaken zijn die we niet onder controle krijgen.

85. Geloven de Kamerleden/Ministers zelf in hun beleid als ze tijdens de mondkapjesperiode zelf geen mondkapje droegen?

86. Wat denken de journalisten zelf van de maatregelen(1.5 meter afstand) waarover ze schrijven, als ze tijdens het interviewen van Kamerleden/Ministers tegen elkaar aan staan?

87. Werken lockdowns? Worden de negatieve effecten ook meegewogen?

88. Wat moet je eigenlijk met sneltesten die niet betrouwbaar zijn?

89. Waarom hebben bouwvakkers in Australië een vaccinatieverplichting? Waarom lezen we in de kranten niet over de opstanden die hierdoor ontstaan?

90. Canada: Ambtenaren moeten zich verplicht inenten anders worden ze op non-actief gezet vanaf 29 oktober 2021. Is dat proportioneel? Gaat dat bij ons ook komen?

91. Is het proportioneel dat de politie in Australië bij burgers thuis langs gaan als die burgers een kritische post op facebook schrijven over de lockdowns? Waar is de vrijheid van meningsuiting? 

92. Australië: Als er een brand is lees/hoor je dit weken lang. Nu komt de bevolking in opstand, rellen. Waarom lees je dit niet in het nieuws?

93. Denk je dat dit echt het einde van Corona is? Kijk naar Israël(Hoge besmettingen en ze denken aan een vierde prik).

94. Is het beleid van de Europese Centrale Bank sinds start Corona met het bijdrukken van duizenden miljarden  wel verstandig? Is de inflatie nog te handhaven?

95. Is de CoronaCheck-app iets waar je als burger uit principe niet aan mee moet werken? Is dit een punt in de geschiedenis waarbij ‘de regenten’ te veel macht grijpen over ‘het volk’? Is dit een punt waar je als burger moet weigeren hieraan mee te doen?

Oprecht kritische (deels retorische) vragen die niet, nauwelijks of niet volledig beantwoord worden door politici, media of deskundigen. Het is een onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn!