Geen categorie

45

45. Als je het wel doet op basis van angst, is dat een goede raadgever? Als je argument is: We moeten de overheid gehoorzamen. Wat is dan voor jezelf de grens om dat niet meer te doen?

42

42. Als je het nu wel zou doen(installeren van de app), wat of wanneer is dan voor jou het punt om wel te stoppen om mee te gaan met deze inmenging van de staat?

40

40. Is er een risico dat rijksambtenaren op eigen initiatief zwarte lijsten gaan aanleggen zonder wettelijke basis(net als bij kinderopvangtoeslagenschandaal) en dat personen uitgesloten worden van de maatschappij? Gaat de app ooit nog verdwijnen?

39

39. Zou dit een eerste stap kunnen zijn in de richting van een situatie zoals omschreven in het boek Openbaringen van de Bijbel? “En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft”

37

37. Wat zijn de echte politieke denkbeelden van Rutte(en Kaag en De Jonge) als je bedenkt dat hij Klaus Schwab(neocommunist, globalist, tegenstander van privébezit, voorstander van verregaande hervormingen onder mom van COVID-19) van het World Economic Forum(WEF) iemand noemt waar hij ‘het grootst mogelijke respect voor heeft’?

36

36. Hoe betrouwbaar is de argumentatie van de staat met betrekking tot de app als je bedenkt dat de Israëlische minister van Volksgezondheid openlijk toegeeft dat de enige reden van de pas is dat mensen volledig gevaccineerd gaan worden?

34

34. Hoe verstandig is het om te overheid toe te laten zoveel van je te weten als we kijken naar de vermorzelende bureaucratische moloch die de overheid is in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, discriminatie op basis van etniciteit, de eindeloze lijst leugens vanuit de ministers en haar ambtenaren inzake deze affaire tot op heden.

33

33. Laten we hopen dat dat nooit gebeurt, maar kun je je indenken dat al deze zaken gepresenteerd zullen worden als innovaties, gemak?

32

32. Wat vind je ervan dat de app in de toekomst gebruikt zou kunnen gaan worden als identiteitsbewijs, rijbewijs, NAW, gezondheidsgegevens, CO2-portemonnee.(wetgeving hiervoor wordt momenteel door de EU gemaakt)

30

30. Waarom de agressie van de staat (in Nederland en buitenland) met betrekking tot de handhaving van deze app? Burgemeester Bruls (Nijmegen) zegt: Horeca die niet gaat controleren gaat op slot(!).

29

29. 1.5 jaar lang horen we: kwetsbaren beschermen, zicht houden op het virus en zodra de kwetsbaren gevaccineerd zijn is dat voorbij. Als de kwetsbaren nu beschermd zijn door de vaccinatie waarom is deze app dan nodig?

28

28. Als topambtenaren bij de belastingdienst onder ede liegen voor een verhoorcommissie: Wat is dan de morele staat van de staat? (zie onderzoek Pieter Klein, RTL) En wat als deze ambtenaren de macht krijgen over burgers wel of niet toelaten tot de maatschappij via de app?

27

27. Los van de onvermijdelijke en begrijpelijke fouten die gemaakt worden door de overheid bij de bestrijding van een epidemie, is men eerlijk en transparant over de maatregelen die men neemt?

24

24. Is het balletje wat Jan Paternotte(D66) opwierp inzake nachtclubs zonder testen een opstap hiervoor?(Zoals het doorgaans gaat met maatregelen worden ze eerst even als proefballontjes in de media opgelaten).

22

22. Wat wil het zeggen als Mona Keijzer als ingewijde in het kabinetsbeleid in haar afscheidsbrief spreekt over ‘Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs, (..) het zogenaamde G2-systeem?(gevaccineerd of hersteld)

21

21. Blijkbaar kan de politiek wel snel iemand ontslaan als ze dat echt nodig vinden. Is dat proportioneel in het licht van de toeslagenaffaire waar geen enkele ambtenaar of bewindspersoon voor ontslagen is? Is dit de ‘nieuwe bestuurscultuur’?

20

20. Waarom wordt Mona Keijzer ontslagen als ze haar mening uit over de CoronaCheck-app, terwijl Sigrid Kaag dit ook deed in het voorjaar over de avondklok?

18

18. Wat voor mensen zijn er in Italië aan de macht als ze een wet aannemen die bedrijven de opdracht geeft om ongevaccineerde mensen geen loon uit te betalen?

16

16. Waar zijn alle NGO’s en mensenrechtenorganisatie die normaal gesproken bij het minste of geringste moord en brand schreeuwen(regelmatig terecht) over rechten van allerlei groeperingen? Waar is hun ophef over het feit dat meer dan 1 miljoen mensen in Nederland tweederangs burger zijn geworden?

13

13. Is het denkbaar dat de bestrijding van het virus(dat reëel is en zorgt voor ziekenhuisopnames en doden) misbruikt wordt voor vergaande staatsinmenging in je privéleven en het doorvoeren van een app voor alle burgers?

12

12. Hoe betrouwbaar is de informatie van de overheid over deze app(en de toekomst) met oog op het betrouwbaarheidsniveau van Hugo de Jonge/de overheid afgelopen 1.5 jaar? 1) Van geen naar wel een mondkapje. 2) Van nooit enige dwang tot vaccineren naar de CoronaCheck-app. “Niemand moet verplicht worden om te bewijzen dat hij of zij …

12 Lees verder »

11

11. Valt het je op hoe er door deze twee groepen over elkaar gesproken wordt? Waarom elkaar niet 100% vrijlaten hierin en 100% respect voor elkaars beslissing hierin? Hoe komt het dat we tegenover elkaar komen te staan?

9

9. Valt het je op welke tweedeling er in de maatschappij ontstaat door deze maatregel? Ruzies binnen families, bedrijven enzovoorts. Wie is hier verantwoordelijk voor?

6

6. Is het wenselijk en proportioneel dat er inmiddels bij een zwembad in Nederland bij de entree 2 routes zijn: gevaccineerd en ongevaccineerd?

5

5. Is het proportioneel dat de agenten die Café Moeke in Nijmegen sloten dreigden met het arresteren van de personeelsleden? Zou de overheid wellicht veel andere problemen met dezelfde energie aan moeten pakken?

3

3. Hoe kan het dat werkgevers vanwege privacy niet mogen vragen naar een ziekte van een werknemer? En nu mogen ze ineens weten van werknemers of ze wel of niet gevaccineerd zijn?

2

2. Canada: Vanaf 30 november 2021 mag je alleen met het openbaar vervoer reizen als je volledig gevaccineerd bent. Is dat proportioneel? Hoe weet men nu al dat dat dan nodig is?

1

1. We horen een jaar lang dat het geen nut heeft om te testen zonder klachten. (Dat zei premier Rutte onder meer op de coronapersconferentie in februari). Waarom moet je voor de CoronaCheck-app een test uit laten uitvoeren als je geen klachten hebt?